OBČINA ODRANCI

Na občnem zboru klub dobil novo vodstvo!

V soboto, 14.01.2022 je v prostorih vaškega doma potekal vsakoletni občni zbor NK Odranci. Na občnem zboru so bila predstavljena poročila o delu v letu 2022, ki so jih podali predsednik kluba Marjan Marič, blagajnik, vsi trenerji in nadzorni odbor kluba.

Predsednik kluba se je ozrl na leto 2022 in predstavil delovanje članske ekipe skozi leto, predstavil izpeljane prireditve v letu 2022 vključno s praznovanjem 50 obletnice kluba. Na koncu je občnemu zboru naznanil, da je 16.11.2022 izstopil iz upravnega odbora kluba in da funkcijo predsednika kluba ne bo več opravljal. Ob tem se je za sodelovanje zahvalil občini Odranci in komunalnim delavcem občine, igralcem NK Odranci in nasplošno vsem članom kluba.

Predsednik nadzornega odbora je podal pozitivno mnenje glede na pregled poslovnih knjig kluba. Poročilo so podali tudi trenerji vseh selekcij kluba.

Opravljena je bila tudi razrešnica organov kluba. Soglasno, z dvigom rok so bili razrešeni predsednik kluba, blagajnik, tajnik, upravni in nadzorni odbor kluba.

Predstavljen je bil predlog novega vodstva in organov kluba za novo mandatno obdobje. Naposled je bil predlog soglasno sprejet s strani občnega zbora.

Nove organe kluba bodo v mandatnem obdobju 2023/2027 sestavljali:

Predsednik kluba: Tomaž Antolin

Podpredsednika kluba: Srečko Virag in Silvester Kuzma

Tajnik: Dejan Čurič

Člani upravnega odbora kluba: Tomaž Antolin, Srečko Virag, Silvester Kuzma, Dejan Čurič, Branko Ferenčak, Sebastjan Škafar, Dejan Kreslin, Tadej Smej, Danijel Raduha, Boštjan Sovič, Danijel Raduha in David Čurič

Nadzorni odbor v sestavi: Simon Hozjan (predsednik), Štefan Smej (član)

Disciplinska komisija: Branko Ferenčak (predsednik), člani: Dejan Čurič, Dejan Sreš, Tadej Smej, Srečko Virag

 

Po izvolitvi novih organov kluba je dobil besedo novi predsednik kluba Tomaž Antolin, ki je izpostavil, da bo klub še naprej skrbel za finančno stabilnost. Predstavi tudi vse načrtovane prireditve v letu 2023, vključno z največjo prireditvijo v naši občini, 28.tradicionalno Ajdovo nočjo. Pove, da je cilj članske ekipe naskok na 1.mesto PNL in s tem tekmovanje v 3.SNL-vzhod v prihodnji sezoni.

Ob koncu županja občine Odranci, ga. Barbara Ferenčak nameni nekaj besed občnemu zboru in se ob tem zahvali prejšnjemu vodstvu za uspešno vodenje kluba. Poudari vzajemno spoštovanje znotraj društva, novemu vodstvu kluba pa zaželi veliko uspeha.

Zahvale za sodelovanje v letu 2022 klubu izrečejo še predstavniki PGD Odranci, kluba mladih Odranci in člani KMN Veterani Odranci.

Pred novim vodstvom kluba je najprej delo okrog zimskega prestopnega roka in nato začetek priprav članske ekipe na nadaljevanje sezone. O vseh spremembah bomo poročali v kratkem na naši spletni strani.

D.Č.